Obsługa BHP Warszawa szkolenia okresowe wstępne bhp i ppoż dojazd

Idź do spisu treści

Menu główne:

NASZĄ MISJĄ JEST BY W FIRMIE ZLECAJĄCEGO:

1.
Poprawić stan bezpieczeństwa.
2.
Zmniejszyć ryzyko wypadkowe.
3.
Ograniczyć zagrożenia.
4.
Spełnić oczekiwania Klienta jak najlepiej i najtaniej.

TO POTRAFIMY

Skontaktuj się z nami by uniknąć:
kłopotów, wypadków, straty czasu, stresu - oszczędzaj swój czas i pieniądze.

Pomożemy Ci także minimalizować skutki wypadku przy pracy, zapobiegać im w przyszłości, zrobimy to rzetelnie i najtaniej jak tylko to będzie możliwe.


SZANOWNI PAŃSTWO - PRACODAWCO - ZARZĄDZAJĄCY BEZPIECZEŃSTWEM I RYZYKIEM:


przewiduj, planuj, zarządzaj i nie ryzykuj.ABC-BHP to profesjonalna s
kuteczna rzetelna obsługa BHP i PPOŻ, nadzór i wparcie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa pożarowego. ABC-BHP to fachowa obsługa BHP i PPOŻ Państwa Firmy. Oferujemy sprawne rozwiązywanie problemów bhp i ppoż. W ramach obsługi bhp oferujemy: szkolenia BHP, PPOŻ, pierwszej pomocy, opracowanie ocen ryzyka zawodowego, opracowanie instrukcji bezpiecznej pracy, wsparcie i nadzór merytoryczny w dziedzinie bezpieczeństwa. ABC-BHP oferuje wsparcie w trakcie kontroli, audytów, sprawną realizację nakazów i analizę wystąpień Państwowej Inspekcji Pracy. Obsługa BHP i PPOŻ prowadzona przez ABC-BHP daje Państwu pewność dobrze wykonanych zadań i pozwala zająć się swoją działalnością.


ABC-BHP to profesjonalne szkolenia BHP w Warszawie. Oferujemy Państwu profesjonalne szkolenia BHP wstępne stanowiskowe i przeciwpożarowe stacjonarne w Warszawie. Szkolenia BHP i PPOŻ są prowadzone przez wykwalifikowanych specjalistów. Dojeżdżamy do każdej lokalizacji w Warszawie i w Polsce. Szkolenia BHP i PPOŻ dotyczą stanowisk robotniczych, administracyjno – biurowych, inżynieryjno-technicznych oraz pracodawców i osób kierujących pracownikami. Nowozatrudnieni pracownicy bez względu na rodzaj umowy mają ustawowy obowiązek ukończenia szkolenia wstępnego.


Specjaliści z ABC-BHP oferują profesjonalne usługi BHP w Warszawie. Nasi specjaliści oferują dobrej jakości usługi BHP i PPOŻ: szkolenia BHP i PPOŻ, opracowanie oceny ryzyka zawodowego, opracowanie instrukcji bezpiecznej pracy, przygotowania planów BiOZ, opracowanie IBWR, sporządzenie dokumentacji powypadkowej bhp i innych. ABC-BHP świadczy usługi BHP i PPOŻ głównie w Warszawie i województwie mazowieckim, jednak gdy wymaga tego sytuacja dojeżdżamy do każdego miejsca w Polsce.


ABC-BHP oferuje profesjonalne Szkolenia PPOŻ w Warszawie. Oferujemy ciekawe szkolenia PPOŻ. Szkolenia przeciwpożarowe są jednym z elementów zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego w Państwa Firmie. Specjaliści ABC-BHP sprawnie i profesjonalnie przeszkolą pracowników Państwa organizacji. Oferujemy szkolenia PPOŻ w Warszawie i innych lokalizacjach na terenie Polski.


Specjaliści z ABC-BHP to profesjonalne opracowanie dokumentacji powypadkowej w Warszawie. W skład zespołu powypadkowego zgodnie z rozporządzeniem wchodzi specjalista ds. bhp.  ABC-BHP przeprowadzi sprawne postępowanie powypadkowe w Warszawie. Zapewniamy fachowe i profesjonalne wsparcie poprzez kompleksowe opracowanie dokumentacji powypadkowej, przygotowanie korespondencji do ZUS, PIP, Prokuratury, GUS, realizację nakazów PIP, opiniowanie wystąpień PIP. ABC-BHP służy profesjonalnym wsparciem merytorycznym przy opracowaniu pism procesowych i korespondencji w sprawie wypadków przy pracy, wypadków zrównanych z wypadkami przy pracy, wypadkami w drodze do pracy i z pracy. Oferujemy profesjonalne, dokładne i sprawne przeprowadzenie postępowania powypadkowego. Proponujemy działania korygujące zmniejszające ryzyko wypadkowe.


Profesjonaliści z ABC-BHP to profesjonalna ocena ryzyka i instrukcje BHP w Warszawie. Specjaliści z ABC-BHP sprawnie opracują i zaktualizują oceny ryzyka zawodowego i instrukcje stanowiskowe. Szacowanie ryzyka jest jednym z istotnych elementów zarządzania bezpieczeństwem. Więcej informacji o ocenie ryzyka.


ABC-BHP to profesjonalnie opracowana IBWR - instrukcja bezpiecznego wykonywania robót. Specjaliści z ABC-BHP sprawnie opracują IBWR na dowolny rodzaj prac prowadzony na kontrakcie. Abc-BHP zapewnia fachowe sprawne wsparcie przy aktualizacji, korektach instrukcji bezpiecznego wykonywania robót (IBWR). Kompleksowa obsługa IBWR to opracowanie, aktualizacja, korekta - dokładnie tak aby zamawiający był zadowolony.


Specjaliści z ABC-BHP profesjonalne opracują plan BiOZ - Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. Specjaliści ABC-BHP opracują plan BiOZ na każdy kontrakt. Zapewniamy fachowe sprawne opracowanie, aktualizację, korektę planu BiOZ. Kompleksowa obsługa BiOZ to opracowanie, aktualizacja sporządzonego planu BiOZ lub korekta istniejącego planu BiOZ - dokładnie tak aby zamawiający był zadowolony.


Profesjonaliści z ABC-BHP przeprowadzą audyty BHP i PPOŻ w Warszawie. Przeprowadzimy Audyt BHP/PPOŻ organizacji, budów, obiektów, projektów. Audyty weryfikują spełnianie minimalnych wymów prawnych w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Bezpieczeństwa Pożarowego wybranego obszaru. Specjaliści z ABC-BHP dojadą do innych lokalizacji na terenie Polski. W trakcie przeprowadzania audytu weryfikowany będzie stan faktyczny przy użyciu środków i metod stosowanych przez Państwowe organy nadzorczo – kontrolne.


ABC-BHP to profesjonalne usługi PPOŻ w Warszawie. Oferujemy przeglądy gaśnic, próby ciśnieniowe hydrantów, szkolenia wstępne i okresowe z zakresu ochrony przeciwpożarowej wynikające z postanowień Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, organizację prób ewakuacyjnych, weryfikację poprawności lokalizacji oznakowania ewakuacyjnego, wsparcie merytoryczne w dziedzinie bezpieczeństwa pożarowego.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego